Evangelisatiewerk

Het zendingsteam in Guinee is actief bezig om de bevolking van dorp of stad te bereiken met het Woord van God. Hiervoor ontwikkelen teamleden dit jaar diverse materialen. Denk aan kalenders met bijbelteksten in meerdere talen, flyers om mensen ergens voor uit te nodigen of om iets uit de Bijbel te delen en toegankelijke boekjes met informatie over het christelijk geloof. Voor het maken en drukken van dit materiaal is € 8.900 begroot.

In Boké is de Salle de lecture een centrale locatie voor het ontmoeten van allerlei soorten mensen. Enkele Guineese christenen beheren de leeszaal, en zijn ook vaak aanwezig tijdens de openingsuren. Ook de ZGG-evangelist in Boké is hier regelmatig te vinden. De rust en ruimte in de leeszaal maken een goed gesprek mogelijk. Voor het functioneren van de leeszaal is € 5.200 begroot.
Daarnaast probeert de evangelist ingangen te vinden op de markt in Boké. Door middel van een lectuurkraam en gesprekken kan hij nieuwe mensen met Gods Woord in aanraking brengen.
Als laatste organiseert het team in Boké met Kerst en Pasen een bijeenkomst in de wijk waar zij wonen. Deze bijeenkomsten geven gelegenheid om de geboorte en het sterven en de opstanding van Christus te verkondigen. Voor dit evangelisatiewerk in Boké is € 1.400 begroot.

Vanuit Garama wordt in 2024 weer een lectuurkraam op de grote warenmarkt in de buurt bemand. Vanuit een magazijntje vlakbij de markt worden de materialen klaargelegd. Natuurlijk gaat de verkoop vaak gepaard met een gesprek. Telkens weer ontdekken nieuwe klanten de kraam met christelijke lectuur en Bijbels in allerlei talen. Voor de huur van het magazijn en de trouwe hulp van iemand uit het Mogofingebied is € 1.200 gereserveerd.

Vanuit het dorp Coliah wordt veel evangelisatiewerk gedaan in de plattelandsdorpjes in de omgeving. Zendingswerkers rijden kilometers over de zandwegen om onbereikten op te zoeken, met hen in gesprek te gaan en hen kalenders te geven en Bijbels te verkopen. Ook lezen ze voor uit de Bijbel aan koranleraars in een dorp in de omgeving. Kinderen worden bereikt door middel van het leren van bijbelteksten, al dan niet op muziek gezet. Voor al dit evangelisatiewerk in Coliah is € 1.400 begroot.

Nog nodig voor dit project: € 2275

Opgehaald: 87,43%/€ 15825

Totaal nodig voor project: € 18100

Steun project