Gemeenteopbouw

In de stad Boké komt een zendingsgemeente samen rond Gods Woord. Hiervoor is een kerkcentrum beschikbaar, dat eigendom van ZGG is. In 2024 zal de samenkomstzaal in het kerkcentrum worden opgeknapt. Ook vraagt het gebouw wat onderhoud.

In een zendingsgemeente is materiaal nodig voor verdere opbouw. Daarom zijn de zendingswerkers bezig met het ontwikkelen van materialen voor catechese en jeugdwerk; denk aan kinderbijbels en plaatmateriaal. Gemeenteleden worden inmiddels ook ingezet bij het werk met kinderen en jongeren. 

Voor gemeenteleden organiseert het team een toerustingsmoment of seminar voor gemeenteleden. Het is belangrijk dat jonge christenen steeds weer worden toegerust voor het dagelijks leven en hun omgang met familie en andere mensen in de omgeving.

De zondagse diensten en andere bijeenkomsten die in Boké gehouden worden, brengen structureel kosten met zich mee. De prijzen in Guinee liggen een stuk lager dan in Europa of in andere zendingslanden. In totaal is voor de gemeenteopbouw in Boké een bedrag van € 4.500 op de begroting gezet.

Nog nodig voor dit project: € 4500

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 4500

Steun project