Gemeenteopbouw

In de stad Boké komt een zendingsgemeente samen rond Gods Woord. Hiervoor is een kerkcentrum beschikbaar, dat eigendom van ZGG is. In 2023 zal de samenkomstzaal in het kerkcentrum opnieuw worden ingericht. Ook vraagt het gebouw wat onderhoud.

In een zendingsgemeente is materiaal nodig voor verdere opbouw. Daarom zijn de zendingswerkers bezig met het ontwikkelen van materialen voor catechese en met het vernieuwen van de liedbundel die gebruikt wordt.

De zondagse diensten en andere bijeenkomsten die in Boké gehouden worden, brengen structureel kosten met zich mee. De prijzen in Guinee liggen een stuk lager dan in Europa of in andere zendingslanden. In totaal is voor de gemeenteopbouw in Boké een bedrag van € 3.200 op de begroting gezet.

Opgehaald: € 3200/€ 3200