Kinderen en jongeren

In de stad Boké krijgt een zendingswerker ruimte om op een christelijke middelbare school themalessen te geven. Deze gaan soms over praktische onderwerpen: tijdsbesteding, sociale media, levenshouding. Soms is er ook gelegenheid om bijbellessen te geven. Feitelijk is er dan sprake van christelijke godsdienstles aan een school waar het merendeel van de leerlingen een moslimachtergrond heeft.

Een zendingswerker in Coliah geeft twee keer per week les aan twee groepen op een Franco-Arabische school. De leerlingen leren lezen en schrijven in het Soso. Dit draagt bij aan de mogelijkheden voor deze kinderen om ook Gods Woord in hun eigen taal te lezen.

Om deze lessen te doordenken en er materialen voor te ontwikkelen heeft ZGG € 350 budget vrijgemaakt.

Opgehaald: € 350/€ 350