Kinderen en jongeren

In de stad Boké krijgt een zendingswerker ruimte om op een christelijke middelbare school themalessen te geven. Deze gaan soms over praktische onderwerpen: tijdsbesteding, sociale media, levenshouding. Soms is er ook gelegenheid om bijbellessen te geven. Feitelijk is er dan sprake van christelijke godsdienstles aan een school waar het merendeel van de leerlingen een moslimachtergrond heeft.

Om deze lessen te doordenken en er materialen voor de ontwikkelen heeft ZGG € 685 budget vrijgemaakt.

Opgehaald: € 685/€ 685