Vrouwenwerk

In Garama wordt al jarenlang vrouwenwerk gedaan. Twee groepen vrouwen komen (twee)wekelijks bijeen. Terwijl kleine kinderen om hen heen scharrelen en ze soms bezig zijn een maaltijd te bereiden, gaan deze vrouwen met elkaar in gesprek onder leiding van een vrouwenwerker.

Voor de vrouwen zijn dit lessen. Ze voelen dat de Bijbel als fundament onder de gesprekken richting geeft aan hun eigen leven. In kleine dingen is onder de vrouwen ook merkbaar dat de richtlijnen uit Gods Woord een plek beginnen te krijgen. Ze leren in de gesprekken en in de praktijk hoe bijbelse leefregels een zegenrijke uitwerking hebben.

In Coliah is onderzoek gaande naar de opstart van vrouwenwerk. Daar komen op dit moment nog weinig kosten bij kijken, maar bij een voorspoedige ontwikkeling van de opstart is het denkbaar dat ook hier structureel gesprekken met vrouwen gevoerd gaan worden.

Voor al het vrouwenwerk in Guinee is op de begroting € 385 gereserveerd.

Opgehaald: € 385/€ 385