Zendingswerkers

De uitgezonden zendingswerkers naar Guinee zijn in dienst bij ZGG. Hun dienstverband kent bijzondere arbeidsvoorwaarden vanwege hun noodzakelijke verblijf in het buitenland. Dat levert jaarlijks een aantal flinke posten op de ZGG-begroting op.

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in eigen of gehuurde huizen, die soms op pachtgrond staan. Onderhoud van deze woningen, ook met betrekking tot water- en elektriciteitsvoorziening en veiligheid, vraagt voortdurend aandacht en investering.
Voor het verblijf in Guinee moeten ook dit jaar meerdere visa en vergunningen worden aangevraagd. Zendingswerkers moeten soms veel tijd en geduld opbrengen om dit geregeld te krijgen.
Het team in Coliah is bezig met de bouw van een nieuw huis voor een van de zendingswerkers. De kosten zijn daarom ook dit jaar wat hoger, namelijk € 92.000.

Reizen
Om zendingswerk en onderwijs van de kinderen mogelijk te maken, worden heel wat kilometers afgelegd door de werkers. Vergaderingen, noodzakelijk verblijf in de hoofdstad Conakry, evangelisatiewerk, algemene ondersteuning en schoolgang kunnen niet zonder binnenlandse reisbewegingen. De kosten daarvoor zijn begroot op € 13.000.
Daarnaast komen ook dit jaar werkers met verlof naar Nederland. Hiervoor is € 18.000 aan kosten begroot.

Onderwijs
Zendingskinderen in Guinee gaan naar een Nederlandse school. Hun onderwijs wordt gegeven met behulp van materialen en begeleiding van de Wereldschool. Dit instituut is gespecialiseerd in lesgeven aan Nederlandse kinderen in het buitenland. Elk jaar komen leerkrachten uit Nederland als onderwijsondersteuner het onderwijs voor de kinderen verzorgen. Zij krijgen uiteraard een leefvergoeding en reiskostenvergoeding.
De zendingskinderen in Senegal (die ook tot het team in Guinee behoren) gaan naar een internationale school in de hoofdstad Dakar.
Op de begroting is € 136.000 gereserveerd voor het onderwijs aan de missionkids van team Guinee.

Nog nodig voor dit project: € 257000

Opgehaald: 0,77%/€ 2000

Totaal nodig voor project: € 259000

Steun project