Zendingswerkers

De uitgezonden zendingswerkers naar Guinee zijn in dienst bij ZGG. Hun dienstverband kent bijzondere arbeidsvoorwaarden vanwege hun noodzakelijke verblijf in het buitenland. Dat levert jaarlijks een aantal flinke posten op de ZGG-begroting op.

Wonen en leven
Zendingswerkers (en hun gezinnen) wonen in eigen of gehuurde huizen, die soms op pachtgrond staan. Onderhoud van deze woningen, ook met betrekking tot water- en elektriciteitsvoorziening en veiligheid, vraagt voortdurend aandacht en investering.
Voor het verblijf in Guinee moeten ook dit jaar meerdere visa en vergunningen worden aangevraagd. Zendingswerkers moeten soms veel tijd en geduld opbrengen om dit geregeld te krijgen.
Het team in Guinee bereidt zich voor op de aankomst van een nieuwe zendingswerker. Hiervoor wordt een woning flink opgeknapt. De kosten zijn daarom ook dit jaar hoger dan gebruikelijk, namelijk € 96.000.

Reizen
Om zendingswerk en onderwijs van de kinderen mogelijk te maken, worden heel wat kilometers afgelegd door de werkers. Vergaderingen, noodzakelijk verblijf in de hoofdstad Conakry, evangelisatiewerk, algemene ondersteuning en schoolgang kunnen niet zonder binnenlandse reisbewegingen. De kosten daarvoor zijn begroot op € 10.000.
Daarnaast komen ook dit jaar werkers met verlof naar Nederland en wordt een werker uitgezonden naar Guinee. Hiervoor is € 15.000 aan kosten begroot.

Onderwijs
Zendingskinderen in Guinee gaan naar een zendingsschool: de Samuëlschool. Hun onderwijs wordt gegeven met behulp van materialen en begeleiding van de Wereldschool. Dit instituut is gespecialiseerd in lesgeven aan Nederlandse kinderen in het buitenland. Elk jaar komt een juf uit Nederland als onderwijsondersteuner het onderwijs op school verzorgen. Zij krijgt uiteraard een leefvergoeding en reiskostenvergoeding. Op de begroting is € 25.000 gereserveerd voor de Samuëlschool.

Nog nodig voor dit project: € 132790

Opgehaald: 9,05%/€ 13210

Totaal nodig voor project: € 146000

Steun project