Cursusinhoud

Wat kunt u verwachten tijdens de cursusavonden Oriëntatie op zending? 

Bijeenkomst 1 | 14 januari 2020
Tijdens deze eerste bijeenkomst maken we uiteraard eerst kennis met elkaar. Voorlichter Just van Toor van ZGG zal de oriëntatiecursus toelichten, enkele praktische punten bespreken en uitleg geven over het vervolg. 
In het tweede deel van deze avond verzorgt Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, een Bijbelstudie over het thema 'Zending en de volken'. Op deze manier bezinnen we ons als eerste op de bijbelse lijnen die rond zendingswerk te trekken zijn.

Bijeenkomst 2 | 28 januari 2020
Deze avond staat het onderwerp 'Gereformeerd' in onze belangstelling. Wat wil het zeggen dat wij belijden 'gereformeerd' te zijn met betrekking tot het zendingswerk? Dr. J.H. (Jan) van Doleweerd leidt het thema in en zorgt voor een interactieve verwerking. 

Bijeenkomst 3 | 11 februari 2020
Een cruciaal punt bij zendingswerk is de roeping. Hoe roept de Heere mensen in Zijn dienst voor het zendingswerk? Ds. W. Harinck gaat hier tijdens de derde bijeenkomst op in. Als deputaat heeft hij al vele zendingswerkers horen vertellen over hun roeping en als predikant weet hij ook wat het is om geroepen te zijn. Ook deze avond wordt inhoudelijk op interactieve wijze verwerkt. 

Bijeenkomst 4 | 25 februari 2020
Tijdens de vierde bijeenkomst gaan we dieper in op een belangrijk thema waar ZGG alle jaren door mee bezig is: gemeentevorming op het zendingsveld. In Ecuador en Albanië zien we gemeenten ontstaan, op Papoea en in Nigeria zijn zusterkerken uit het zendingswerk voortgekomen, maar in Cambodja en Guinee is nog helemaal geen sprake van gemeentevorming. Wat is wijsheid op welk moment en hoe wordt het proces van gemeentevorming begeleid? Jan-Kees Kooijman kan hier vanuit zijn functie bij ZGG heel veel over vertellen en zal een praktijkopdracht koppelen aan de theorie.

Bijeenkomst 5 | 10 maart 2020
We besluiten de cursusavonden met een persoonlijke spits. Is er voor zendingswerk een bepaald persoonlijkheidsprofiel nodig? Directeur Paul Eikelboom gaat op deze vraag in en kan op basis van jarenlange ervaring het thema uitdiepen. 
Vervolgens komt Pieter van Ojen aan het woord. Pieter is sinds september 2019 in opleiding bij ZGG en hoopt in het eerste kwartaal van 2020 uitgezonden te worden naar Albanië om daar als evangelist te gaan werken. Hij heeft dus vrij recent alle stappen doorlopen die nodig zijn om als zendingswerker te worden aangenomen.