Cursusinhoud

Wat kunt u verwachten tijdens de cursusavonden Oriëntatie op zending? 

Bijeenkomst 1 | 18 januari 2023
Tijdens deze eerste bijeenkomst maken we uiteraard eerst kennis met elkaar. Voorlichter Frans van Grol van ZGG zal de oriëntatiecursus toelichten, enkele praktische punten bespreken en uitleg geven over het vervolg. 
In het tweede deel van deze avond verzorgt Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, een bijbelstudie over het thema 'Zending en de volken'. Op deze manier bezinnen we ons als eerste op de bijbelse lijnen die rond zendingswerk te trekken zijn.

Bijeenkomst 2 | 1 februari 2023
Een belangrijk punt bij zendingswerk is de roeping. Hoe roept de Heere mensen in Zijn dienst voor het zendingswerk? Deze belangrijke en vaak ook tere vraag komt tijdens de tweede bijeenkomst aan bod. Deputaat ds. W. Harinck leidt het thema in met behulp van een bijbelstudie over Lukas 9. Ook deze avond wordt inhoudelijk op interactieve wijze verwerkt. 

Bijeenkomst 3 | 22 februari 2023
Deze avond staat het onderwerp 'Kerkelijk zendingswerk' centraal. ZGG is immers een kerkelijke zendingsorganisatie. Wat houdt dat in? Peter van Olst, oud-zendingswerker in Ecuador, zal het thema uitdiepen. Vanuit zijn ervaring kan hij ook ingaan op de praktijk van kerkelijk zendingswerk in Ecuador. 

Bijeenkomst 4 | 15 maart 2023
Tijdens de vierde bijeenkomst gaan we dieper in op een belangrijk thema waar ZGG alle jaren door mee bezig is: gemeentevorming op het zendingsveld. In Albanië, Ecuador en Guinee zien we (voorzichtig) gemeenten ontstaan, op Papoea en in Nigeria zijn zusterkerken uit het zendingswerk voortgekomen, maar in Cambodja en in gesloten gebieden is (nog) geen sprake van gemeentevorming. Wat is wijsheid op welk moment en hoe wordt het proces van gemeentevorming begeleid? Jan-Kees Kooijman kan hier vanuit zijn functie bij ZGG heel veel over vertellen en zal een praktijkopdracht koppelen aan de theorie.

Bijeenkomst 5 | 29 maart 2023
We besluiten de cursusavonden met een persoonlijke spits. Is er voor zendingswerk een bepaald persoonlijkheidsprofiel nodig? Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? Directeur Paul Eikelboom zal vanuit zijn jarenlange ervaring deze vragen uitdiepen en ruimte bieden voor vragen van de deelnemers. 
Vervolgens voorziet Aline van de Maat, begeleider van het kinder- en jeugdwerk in Ecuador, het thema van een ervaringsverhaal.