Geschiedenis van ZGG

ZGG heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Hieronder vind je een aantal belangrijke jaartallen en gebeurtenissen.

1954
Het zendingsblad Paulus verschijnt voor de eerste keer.
1957
De eerste landelijke zendingsdag wordt gehouden.

1962
Vijf zendingswerkers vertrekken naar Irian Jaya om zendingswerk te doen. Tegenwoordig heet dit eiland Papoea; het is een provincie van Indonesië.
1963
ZGG begint ook met zendingswerk in het land Nigeria, in Afrika. Eerst in het gebied Igede, in 1974 ook in het gebied Izi.
1969
In Irian Jaya (nu dus Papoea) wordt voor het eerst iemand van de bevolking gedoopt.
1977
In Nigeria wordt de eerste doopdienst gehouden in het Izi-gebied.
1984
Op Papoea wordt een kerkverband opgericht uit het zendingswerk van ZGG: de Gereja Jemaat Protestan di Irian Jaya (GJPI). 
1988
In Nigeria ontstaat nu ook een kerkverband uit het zendingswerk: de Nigeria Reformed Church (NRC).
1991
ZGG begint in een derde land met zendingswerk, ook in Afrika. Nu gaat het om Guinee.
1994
Het zendingswerk in Albanië begint; de eerste zendingswerker vertrekt erheen.
1995
De eerste zendingswerker wordt uitgezonden naar Ecuador, in Latijns-Amerika. Daar werkt ZGG voor het eerst in grote steden met sloppenwijken.

1998
De eerste doopdienst in Albanië wordt gehouden.

1998
De eerste doopdienst in Ecuador wordt gehouden.
2006
Voor het eerst verschijnen Bijbelboeken in het Mogofin, een taal van een stam in Guinee waaronder ZGG werkt.
2009
Predikanten uit de kerken op Papoea en in Nigeria mogen vanaf nu ook preken in kerkdiensten in Nederland (met een goede vertaling).
2017
ZGG begint een nieuw zendingsveld in Cambodja (Azië).
2019
In Ecuador worden twee gemeenteleden toegelaten tot de opleiding tot predikant en evangelist.