Lesbrieven

Zending een plek geven in de les? Met onze (Pinkster)lesbrief kan dit! 

Ieder jaar geeft ZGG rond Pinksteren een nieuwe lesbrief uit. In elke lesbrief wordt aan de hand van een geschiedenis uit de Bijbel het thema zending uitgewerkt. De lesbrief is beschikbaar voor verschillende leeftijdscategorieën.

De Pinksterlesbrief 2022 over Joël voor groep 1-2 is te bestellen via onze webshop. De brieven voor groep 3-5 en 6-8 en uitgaven van eerdere jaren downloadt u hieronder. 

Download Pinksterlesbrief 2022

Lesbrief Joël - groep 3,4,5
Lesbrief Joël - groep 6,7,8

In de Pinksterlesbrief over Joël voor groep 6-8 wordt verwezen naar een bijlage. Download de PDF hieronder.

Bijlage Pinksterlesbrief 2022 - groep 6,7,8

Lesbrief Petrus en Cornelius

Kort na de uitstorting van de Heilige Geest brengt de Heere de apostel Petrus in het huis van de Romein Cornelius. Het visioen van de dieren in het laken is het teken dat het verschil tussen Jood en heiden is weggevallen. Ook nu nog brengt de Heere zendingswerkers - soms heel bijzonder - in contact met inwoners van zendingslanden, om het Evangelie voor hen te openen. Dit blijkt uit een brief van Gerdine Zoeteman in de lesbrief voor groep 6-8.

Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 1,2
Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 3,4,5
Lesbrief Petrus en Cornelius - groep 6,7,8
Bijlage Bouwplaten

Lesbrief Ruth

In het Oude Testament werd 50 dagen na het begin van het Pascha het Wekenfeest gevierd. Dit feest betekende het einde van de oogsttijd. Veel Joden reisden dan naar Jeruzalem en brachten de Heere een offer als dank voor de oogst. In het boek Ruth lezen we over Naomi. Zij ging aan het begin van de gerst-oogst vanuit Moab naar Bethlehem terug, samen met Ruth. In de synagoge werd daarom het boek Ruth voorgelezen tijdens het Wekenfeest. In het Nieuwe Testament wordt op dit Wekenfeest de Heilige Geest uitgestort.

Lesbrief Ruth - groep 1,2
Lesbrief Ruth - groep 3,4,5
Lesbrief Ruth - groep 6,7,8

Lesbrief De Heilige Geest

Kort voor Zijn hemelvaart belooft de Heere Jezus Zijn discipelen dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen en getuigen van Hem zullen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het einde van de aarde. Op het Pinksterfeest gaat deze belofte van de komst van de Heilige Geest in vervulling. Ook komen drieduizend mensen uit allerlei landen tot geloof.

Lesbrief De Heilige Geest - groep 1,2
Lesbrief De Heilige Geest - groep 3,4,5
Lesbrief De Heilige Geest - groep 6,7,8

Lesbrief Paulus' derde zendingsreis

In Efeze woont Demetrius, een zilversmid. Hij maakt beeldjes van Diana, de godin van de Efeziërs. In opdracht van de Heere God vertelt Paulus op zijn derde zendingsreis in Efeze het Evangelie. God gebruikt deze prediking om mensen te bekeren van de afgoden tot de levende God. Ook andere plaatsen zoals Troas, Filippi en Korinthe worden door Paulus bezocht. Wanneer hij gevangen wordt genomen, gaat hij per schip naar Rome. Een schipbreuk volgt, maar God zorgt dat allen op het schip gespaard blijven.

Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 1,2
Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 3,4,5
Lesbrief Paulus' derde zendingsreis - groep 6,7,8