Zangavond in Guayaquil

Ecuadoraanse mensen en muziek: dat is een goede combinatie. Een muziekavond voor leden van alle gemeenten heeft al vaker plaatsgevonden. Laatst organiseerde Guayaquil de avond.

Door Jacoline van den Dool en Aline van de Maat

Javier Chancay en Jijan Biansley vonden de zangavond heel mooi. ‘Het was goed om samen te zingen tot eer van God en een uitstekende gelegenheid om samen te zijn met broeders en zusters van onze gemeenten.’

Welk doel had de zangavond?
‘Het eerste doel staat verwoord in de Westminster Catechismus: God de eer geven en ons voor altijd in Hem verblijden. Daarnaast was de avond bedoeld om de eenheid tussen de broeders en zusters van de andere zendingsgemeenten en gereformeerde kerken te bevorderen. En ten slotte om met elkaar nieuwe psalmen en gezangen te oefenen. We kennen nog niet alle psalmen en liederen uit ons psalmen gezangboek.’

In de muziekgroep van El Amparo had elk van de zes leden een eigen taak: het maken en verspreiden van de uitnodigingen, maar ook het leiden van de avond zelf. Zij kregen van andere gemeenteleden en van jongeren hulp met de maaltijden en het regelen van slaapgelegenheid.
Er was een goede opkomst. Javier en Jijan: ‘Naast onze eigen gemeenteleden en trouwe bezoekers waren er ongeveer zestig mensen aanwezig uit onder andere Portoviejo en Machala.’
Kinderen van de zondagsschool vormden een klein koortje. Hun ouders waren ook uitgenodigd. Dat gaf de mogelijkheid om de ouders van deze kinderen welkom te heten in de kerk.

Welk lied blijft je bij?
Jijan: ‘Het lied ‘Breng me naar uw voorhoven’ kende ik al toen ik als klein kind in de kerk kwam. Elke keer als ik dit lied zing, denk ik terug aan mijn jeugd.’
Javier: ‘Het lied ‘Laten we onderzoeken’ vind ik erg mooi. Het is gebaseerd op Klaagliederen 3. Het roept ons op om onze wegen te onderzoeken en doorzoeken. En om, als we ons ver verwijderd van de Heere voelen, weer terug te keren naar Hem, onze God. De barmhartigheden van de Heere zijn elke dag nieuw en Zijn trouw is groot.’

Dit artikel is verschenen in Paulus 385 - januari 2023