Programma

Onderwijs voor de volken is dit jaar het thema van de zendingsdag. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de zendingsopdracht uit Mattheüs 28: 19. Zendingswerk moet doorgeven hoe de mens sinds de zondeval ware kennis mist. De Heilige Geest moet hem leren Wie God is, wie hijzelf is en Wie Christus is. Zendingswerkers anno 2021 mogen mensen in andere culturen hierin onderwijzen en leren. Maar dat gaat altijd gepaard met wederkerigheid: waar de zendingswerker anderen onderwijst, leert hij dezelfde lessen. Deze aspecten zullen daarom aan de orde komen in het programma. 

Hoofdprogramma 10.00-12.30 uur

10.00-10.20 Lerende hen onderhouden
Opening en meditatie door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter deputaatschap

10.25-10.35 Leren van anderen
Column door dhr. P. Eikelboom, directeur ZGG

10.40-11.20 Lezen en leren
Hoofdlezing door Jorge Chancay, in opleiding tot predikant in Ecuador
Vertaling door Dick Korpel, theologisch toeruster in Ecuador

11.30-11.45 Groeten uit... Guinee
Presentatie door Hanneke van der Blonk, zendingswerker in Guinee

11.50-12.05 Namens ons
Gesprek met zendingswerkers in opleiding door Hanneke van Eckeveld, communicatieadviseur ZGG

12.10-12.25 Leren en leiden
Meditatie en sluiting door ds. W. Harinck, deputaat

 

Uitbreiding programma 13.15-13.35 uur

Optie 1
Livestream-gesprek met Jorge Chancay en Dani Alava (Ecuador), onder leiding van Dick Korpel.
Stel uw vraag aan Jorge en/of Dani uiterlijk 12 juni door een mail naar info@zgg.nl of een telefoontje naar 0348-489950. 
Bekijk het gesprek op www.zendingsdag.nl.

OF

Optie 2
Oriënteren op uitgaan voor de zending
Besloten Teams-ontmoeting met P. Eikelboom, directeur ZGG, over vragen rond roeping, sollicitatie, uitzending en alles wat samenhangt met uitgaan als zendingswerker. 
Klik hier om aan te melden voor dit gesprek. De link naar de Teams-ontmoeting wordt dan via mail verstrekt.

Uitbreiding programma 13.45-14.05 uur

Optie 1
De zegen van zendingswerk
Livestream-gesprek met deputaten ds. W. Harinck en ds. H.J. Agteresch, onder leiding van Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster ZGG.
Bekijk dit gesprek op www.zendingsdag.nl.

OF

Optie 2
Vrouwen en zending
Besloten Teams-ontmoeting met Hanneke van der Blonk en Marja Korpel, met verlof uit Guinee / Ecuador, over vrouwen en zending. Zegt de Bijbel hier iets over? Hoe is het in de praktijk? 
Klik hier om aan te melden voor dit gesprek. De link naar de Teams-ontmoeting wordt dan via mail verstrekt.