Programma

Werp het zaad in de aarde
Het thema voor de zendingsdag is genomen uit Markus 4 vers 26-29. In deze gelijkenis vergelijkt de Heere Jezus het Koninkrijk Gods met iemand die zaait en vervolgens ziet hoe het zaad vanzelf ontkiemt, groeit en vrucht voortbrengt. Dit beeld is toepasbaar op de prediking van het Evangelie over de gehele wereld. In het hoofdprogramma wordt het thema uitgewerkt aan de hand van een viertal perspectieven.

Hoofdprogramma (10.15-12.30 uur)

Krachtig zaad
Opening en meditatie door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter zendingsdeputaatschap

Gestrooid zaad
Column door P. Eikelboom, directeur ZGG

Verdwenen zaad
Hoofdlezing door Teun Hakvoort, evangelist in Guinee

Samenzang met collecte

Groeten uit... Ecuador
Fotoverhaal door Truus Verweij, begeleider vrouwenwerk in Ecuador

Namens ons
Gesprek en toezingen (gerepatrieerde) zendingswerkers door Frans van Grol, voorlichter ZGG

Vruchtgevend zaad
Meditatie en sluiting door ds. S. Maljaars, zendingsdeputaat

Keuzeprogramma (13.30-15.30 uur)

Tijdens de middag ziet het programma in de grote zaal er als volgt uit.

1. Zusterkerken: leren en ontvangen
Forumgesprek met ds. J.B. Zippro (zendingsdeputaat), Gert Guiljam (oud-zendingswerker Papoea) en Jan-Kees Kooijman (missioloog ZGG) onder leiding van Arie Schep, voorzitter PZC Woerden.

2. Samen zingen
Onder begeleiding van organist Ad Blonk zingen we het Wilhelmus en diverse psalmen.

3. Voorlichting Guinee
Zendingswerker Fennie Haase laat met behulp van prachtige foto's zien hoe zij in Guinee met vrouwen werkt aan de verspreiding van het Evangelie. 

In de zalen boven en restaurants beneden is te kiezen uit de volgende invulling.

Bijbelstudie
Deputaat ds. M. Blok neemt de deelnemers mee naar Openbaring 3: 8 in relatie tot het zendingswerk.

ZGG vooruitblik
P. Eikelboom gaat naar aanleiding van het nieuw verschenen jaarverslag in op het beleid en de visie van ZGG voor de toekomst.

Theologische toerusting in Albanië
Gerard Wassink, theologisch docent en toeruster in Albanië, geeft inzicht in de activiteiten op de Bijbelschool in Durrës en in theologische toerusting aan de zendingsgemeenten. 

Bijbelvertaalwerk, en dan?
Peter en Ineke de Niet weten als geen ander dat het vertalen van de Bijbel nog niet garandeert dat mensen die vertaling ook gaan gebruiken. Peter is begeleider van het bijbelvertaalwerk in het Mogofin, maar heeft als vertaalconsulent ook zicht op ander vertaalwerk in West-Afrika.

Zendingsverhaal
Femke Treur vertelt een verhaal voor kinderen (en hun (groot)ouders), waarin ze worden meegenomen in de wereld van zendingswerk.

Tienerchallenge 
JBGG verzorgt een uitdagende puzzel voor tieners.

Spelen met materiaal van LEGO


Gedurende heel de middag is de verkoopmarkt toegankelijk voor iedereen.