Programma

Werk heden in Mijn Wijngaard
Het thema voor de zendingsdag is genomen uit Matthéüs 21. Het zijn woorden van Jezus Zelf, die Hij uitsprak in de korte gelijkenis van de twee zonen: 'Werk heden in mijn wijngaard.' De ene zoon doet de wil van de vader, de andere zoon niet.
De Heere Jezus heeft Zijn discipelen bij Zijn hemelvaart de opdracht gegeven om uit te gaan in Zijn wijngaard. Het Evangelie moet alle volken gepredikt worden. De Heere gebruikt hiervoor zondige mensen en maakt hen gewillig en bekwaam. Er staat immers veel op het spel: eeuwig behoud of eeuwige verdoemenis. God drieënig zal van dit werk alle lof en eer ontvangen.

Hoofdprogramma (10.15-12.30 uur)

Naar Gods wil
Opening en meditatie door ds. G.W.S. Mulder, voorzitter zendingsdeputaatschap

Midden in de wereld
Hoofdlezing door Hanneke Boer, zendingswerker in Cambodja

Met bewogenheid
Column door P. Eikelboom, directeur ZGG

Samenzang met collecte

Groeten uit... Albanië
Fotoverhaal door Pieter van Ojen, evangelist in Albanië

Namens ons
Interviewen en toezingen (gerepatrieerde) zendingswerkers door Frans van Grol, voorlichter ZGG

Tot Gods lof
Meditatie en sluiting door ds. H.J. Agteresch, zendingsdeputaat

Keuzeprogramma (13.30-15.30 uur)

Tijdens de middag kunnen bezoekers een keuze maken uit de volgende onderdelen.

1. Bijbelstudie door ds. J.M.D. de Heer, zendingsdeputaat
Zaal boven, max. 120 deelnemers, blauw toegangskaartje nodig

2. In gesprek over pioniers-zendingswerk met Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster ZGG
Zaal boven, max. 100 deelnemers, groen toegangskaartje nodig

3. Vertelling voor kinderen door Arjo Schalk, leerkracht op de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam.
Voorafgaand zingen de deelnemers onder begeleiding van organist Ad Blonk passende zendingsliederen.
Zaal boven, max. 160 deelnemers (ouders zijn welkom), geel toegangskaartje nodig

4. Tienerchallenge voor tieners (en hun belangstellende ouders)
Restaurant beneden, oranje toegangskaartje nodig

5. LEGO
Restaurant beneden, max. 40 kinderen, rood toegangskaartje nodig

6. Voorlichting over zendingswerk in Guinee door Marlies ten Voorde, zendingswerker in Coliah
Podium grote zaal, vrije toegang voor iedereen

7. Verkoopmarkt
Gehele middag toegankelijk voor iedereen

De onderdelen 1 t/m 6 worden drie keer aangeboden: 13.30-14.00 uur, 14.15-14.45 uur, 15.00-15.30 uur.
Toegangskaartjes voor ronde 1 zijn vanaf 12.30 uur verkrijgbaar bij het ophaalpunt bij de kleine roltrap naar boven. 
Toegangskaartjes voor ronde 2 en 3 zijn vanaf 13.30 uur verkrijgbaar bij hetzelfde ophaalpunt.