Ecuador: 14 mei 2020

Overdracht in lockdown

Daar stonden we dan. Veel tijd was er niet meer, de avondklok zou bijna ingaan om 14.00 uur. Het was een bijzondere ochtend, ook omdat we voor het eerst in twee maanden echt fysiek samen waren en samen naar de kerk gingen. Eerst maakten we in de kerk een video-opname voor de overdracht. Daarna zetten we het fototoestel met statief op de auto en maakten voor de kerkdeuren nog snel even een foto. En het is een bijzondere foto om diverse redenen. Niet zo zeer vanwege de mondkapjes en handschoenen, want die zijn inmiddels ‘gewoon’ in deze vreemde dagen. Zo moeten we namelijk ook de supermarkt in. Het is vooral bijzonder om andere redenen… 

De afgelopen weken spraken we elkaar bijna dagelijks uitgebreid via de telefoon. Hoe zijn de dingen geregeld? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie is eigenlijk wie? Zijn er aandachtspunten? Et cetera, et cetera. Meer dan genoeg om per dag een telefoonaccu leeg te bellen. Wel lastig om de gemeente niet ‘bezig’ te zien en de mensen niet te kunnen ontmoeten, afgezien van her en der een kort bezoekje aan de deur. Menig glimlach verdween helaas achter het mondkapje. Alleen de samentrekkende kraaienpootjes naast vriendelijke ogen lieten zien dat het bezoekje gewaardeerd werd. Het was niet anders en het was toch in elk geval iets.

Moeilijk ook dat we nog steeds niet als gemeente kunnen samenkomen rondom het Woord, in de kerk. Zeker, digitale middelen kunnen iets betekenen, maar nooit het echte samenzijn vervangen. Dat hebben we wel ervaren afgelopen tijd. Veel tekenen van verruiming van de maatregelen zijn er nog niet in Machala. Wel gloort er enige hoop omdat een paar andere plaatsen heel voorzichtig beginnen te versoepelen. Dan maar gewoon wachten met de daadwerkelijke overdracht van het werk? Om veel redenen leek ons dat geen goede optie. Samen dachten we dus na over een overdracht via een opgenomen video met ingevoegde toespraakje voor en door de gemeente, zodat de hermanos er via een opname toch getuige van konden zijn.

Zo kwamen we toch op het punt van overdracht van de verantwoordelijkheden. Een bijzonder moment: Beiden uitgezonden door dezelfde Zender, dezelfde zending en dezelfde thuisgemeente in Utrecht, maar de een komend en de ander vertrekkend. Een bijzonder moment, omdat zichtbaar -zij het via video- werd dat het werk dóórgaat. Een sleutelbos gaat over van de ene hand in de andere, de microfoon, de documentatie. De verantwoordelijkheden werden verplaatst van het ene paar schouders naar het andere, maar het is en blijft dezelfde Hand van de volmaakte Dienstknecht door Wie het welbehagen van de HEERE voorspoedig doorgaat!

Een bijzonder moment waarin we samen de goddelijke trouw mochten opmerken. Met zijn tweeën in de kerk, met een eenparig verlangen dat het Koninkrijk der hemelen ook in Machala wordt uitgebreid. Wat bijzonder dat bevestigd te zien met de woorden van Jezus Zelf: ‘Indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader Die in de hemelen is’.

Jan-Henry Seppenwoolde en Steven Baan


Lees hier alle ervaringen van ZGG-medewekers in de coronacrisis.