Ecuador: 17 maart 2020

‘Tel je zegeningen’ is misschien wat vreemd in deze ‘coronatijd’. Maar juist in een tijd waarin geschud wordt aan onze levensbomen, waarin al onze plannen in duigen vallen en waarin de kerken op zondag gesloten blijven, moeten we onze zegeningen tellen.

En die zegeningen kwam ik vandaag in diverse huizen tegen. Vanaf 18 maart 6.00 uur mogen we hier in Ecuador de straat niet meer op tenzij het noodzakelijk is, bijv. als je medicijnen of eten nodig hebt. Afgelopen zondag was het al niet meer mogelijk om als gemeente samen te komen. Daarom besloten Marja Korpel en ik om vandaag een aantal oudere zusters van de gemeente te bezoeken, samen de Bijbel te lezen en met hen te bidden en hen ook uit te leggen waarom we komende tijd niet kunnen komen. En daar in de huizen kwam ik Gods zegeningen tegen.

  1. In elk huis ontmoetten we zusters die niet bang waren, die niet gehamsterd hadden, maar die beleden dat hun vertrouwen was op de Heere hun God en Zaligmaker. ‘Hermana, God regeert, dan hoef ik niet bang te zijn.’
  2. In elk huis mocht de Bijbel open gaan en hebben we samen gelezen over de schuilplaats van de Allerhoogste. Hij zal u dekken met Zijn vlerken en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen. Wat een zegen dat de mensen ook hier een Ecuador een Bijbel hebben in hun eigen taal, die opengaat, ook als de kerk gesloten blijft.
  3. We hoorden van onze zusters hoe er zondag in diverse huizen kleine groepjes mensen bij elkaar zijn gekomen om samen een dienst te houden. Waarbij in sommige huizen nu ook familieleden aanschoven die normaal gesproken niet naar de kerk gaan. God kan, op onverwachte momenten, mensen in aanraking brengen met Zijn Woord.
  4. Eén van de zusters heeft moeite met lezen en kan daarom de Bijbel niet goed lezen. Wat is ze dankbaar voor de audio-Bijbel. Marja heeft het haar nog een keer goed uitgelegd hoe ze deze kan gebruiken. En zo is in haar huis, waar haar familie ook geregeld komt, het Woord van God hoorbaar.


Zo gaat Gods Woord door de wereld, in deze tijd van onzekerheid en angst. Dankzij het hebben van een Bijbel in eigen taal en dankzij de moderne technieken klinkt het Evangelie als de kerken gesloten zijn. Ook het zendingswerk gaat door, al kunnen wij niet naar de mensen toe. Laten we ons de komende weken verenigen in gebed, voor Nederland, voor Ecuador en voor alle landen op deze wereld. Want in psalm 91 klinken tenslotte ook deze woorden: Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal ik bij hem zijn; Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken.

Aline van de Maat