Aline van de Maat

Ecuador, het land van de evenaar. Het land dat 9.718 km verwijderd ligt van Nederland, maar waar ook het Evangelie mag klinken. Per 1 april 2018 ben ik aangenomen als begeleider voor het kinder- en jeugdwerk in Ecuador. Een prachtige voortzetting van het werk dat ik als jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond mocht doen. Op verschillende manieren heb ik mij voorbereid op het vertrek naar Ecuador. Ik verdiepte me in het land waar ik nu woon: hoe is de cultuur, de natuur, de politieke situatie van het land? Hoe leven de mensen in Ecuador, hoe leer je hen kennen en sluit je bij hen aan? Hiervoor heb ik mij verdiept in boeken, maar heb ik ook gesprekken gevoerd met mensen die in Ecuador wonen of daar gewoond hebben. Daarnaast heb ik les gekregen in verschillende vakken, zoals Dogmatiek, Missiologie en Apologetiek. Ook volgde ik diverse trainingen op het gebied van evangelisatie, veiligheid en weerbaarheid.

Er is een thuisfrontcommissie (TFC) gevormd in mijn eigen gemeente in Amersfoort. De TFC ondersteunde mij in mijn voorbereiding, maar zorgt ook voor de verbinding met de gemeente, nu ik in Ecuador ben. Op 16 oktober 2018 ben ik uitgezonden vanuit de gemeente in Amersfoort. De eerste negen maanden heb ik in Quito gewoond voor taal- en cultuurstudie. In augustus 2019 ben ik naar Guayaquil verhuisd.
Vanuit Guayaquil werk ik voor alle vier de gemeenten: Guayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo. Ik geef cursussen aan de leidinggevenden van de zondagsschool en jongerenclub, ik kijk naar welk materiaal geschikt is voor het jeugdwerk of ga het schrijven. En verder ben ik beschikbaar als leidinggevenden of de evangelisten vragen hebben over het jeugdwerk.