Guinee: 10 juni 2020

Gods Woord gaat door

Recent hebben we een radio neergezet in het wakershuisje. Met daarin een USB-stick gevuld met audio-opnames van Bijbelboeken. Het is een radio waar onze wakers met elkaar verantwoordelijk voor zijn. Recent was een waker met een vriend een muurtje aan het metselen. Een paar uur lang hebben ze Genesis geluisterd.

Vandaag kwam onze buurman waken. Ook hij luisterde weer naar Genesis. Af en toe komen er familieleden bij zitten of anderen uit het dorp die met hem willen praten. Ook zij luisteren een poosje mee. Zo horen we meerdere wakers, ook ’s avonds, gedeelten uit de Bijbel luisteren. Dat is een grote bemoediging voor ons. 

De verkoop van micro SD kaartjes, gevuld met Bijbels audiomateriaal in vier talen, gaat ook in deze quarantainetijd nog steeds door. Een bekende van ons verkoopt ze aan de andere kant van het dorp. Wekelijks komt hij twaalf nieuwe kaartjes halen. Deze kaartjes worden zo verspreid in een grote regio.
Er rust – ondanks de moslimcontext – geen taboe op het luisteren van Bijbelgedeelten. Ook jongelui schamen zich er niet voor om hardop een gedeelte van de Bijbel te laten afspelen. Daar worden we blij van.
En u? Luistert u ook wel eens naar een audio-opname van de Bijbel? Bijvoorbeeld onder het huishoudelijke werk of tijdens een wandeling? Het kan u zomaar voeden en vormen: stil luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. 

Genesis, Exodus, Lukas, Ruth, Jona, een paar Psalmen, en de eerste vier hoofdstukken van Handelingen zijn inmiddels ingesproken in de lokale taal. Er liggen nog meer gedeelten klaar om ingesproken te worden, maar door de quarantaine komen we daar nu niet aan toe.
We hopen dat het Woord de mensen voedt en vormt. Voedt met kennis over Wie God is en over hoe Hij de geschiedenis heeft geleid. Vormt in het leven naar Zijn geboden. We bidden dat mensen mogen inzien dat Jezus meer is dan een Profeet.  We bidden dat de Heilige Geest hun harten bereid maakt om Hem als hun Redder en Zaligmaker te leren kennen. 

Bidt u mee?

Ineke de Niet

 


Lees hier alle ervaringen van ZGG-medewekers in de coronacrisis.