Kerstfeest en zending

Groet van een herder

Een zendingsgroet met kerst. Klopt dat wel? Hoort zending niet bij Pinksteren? Ja, dat ook, maar niet alleen.

Zending kent een lange geschiedenis. De herdersvorst Abram ontving al de zendingsbelofte: ‘In u zullen alle volken gezegend worden.’
De psalmen zingen erop door: ‘Al de heidenen door Uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot U komen Heer’, bukken voor Uw aanschijn neer.’

God bevestigt deze woorden in het Nieuwe Testament, rond Kerst, bij de geboorte van Zijn Zoon. Engelen laten het horen in Efratha’s velden: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.’ Daarna worden herders zendingswerkers. 'Zij maakten alom bekend het Woord dat hun van dit Kindeken gezegd was.' En daar blijft het niet bij. Want zie, wijze mannen uit het Oosten komen in Jeruzalem aan. Ze hebben Zijn ster gezien. Heidenen zijn op zoek naar het Koningskind. En ze vinden Hem in Bethlehem. Daar bukken ze voor Zijn aanschijn neer.

Kerst en zending horen dus bij elkaar. Toen en vandaag.
Ook nu gaan herders erop uit. Zij maken de komst van Christus bekend op een aarde vol duisternis. De boodschap van vrede klinkt door alle landen. In Ecuador, Guinee, Albanië, Cambodja en tot aan de einden van de aarde. Want het is Zijn werk dat onverhinderd doorgaat. Totdat al Zijn schapen binnen zijn en de goede Herder in volle heerlijkheid en heiligheid zal verschijnen. Naar die dag gaat het toe. En tot die dag is er werk te doen.

Bid voor de herders op de velden. 
En wees zelf ook een herder. 

Gezegende tijd toegewenst.

Jos Kardol