Voorjaarsactie 2023 #5

Een dorpenwerker in Albanië schrijft zijn moeder een brief. In #4 maakt hij kennis met Elira: een christen! Ze vertelt dat ze binnenkort naar Amerika vertrekt om te trouwen. Wie zal haar ouders het Evangelie voorhouden? Vandaag #5: twee ontmoetingen.

'God zorgt goed voor ons'

In de twee weken die volgden ontmoette ik verschillende mensen. In onze kerk noemen we dat ‘onbereikten’. Gods Woord heeft hen nog niet bereikt, of is verdwenen uit hun dorp of wijk. Onbereikten hebben geen christelijke kerk in de buurt en komen niet in contact met christenen. Maar onbereikten hebben wel een ziel, die naar de eeuwigheid reist.

Ik ontmoette een oud echtpaar. Ze wonen bijzonder afgelegen in een bergkom. De vrouw was letterlijk kromgetrokken; ik denk dat ze veel pijn had ergens in haar lichaam. Verbazend genoeg wist de man overal over mee te praten. Misschien dankzij z’n kinderen, die verspreid over de wereld in westerse landen wonen. Allemaal zijn ze op zoek gegaan naar een goede baan, welvaart en rust.
De man wist ook veel over God te vertellen. Je ziet wel vaker dat mensen met een katholieke achtergrond dat kunnen. Hij haalde de bijbelverhalen op de juiste manier aan en vertelde dat hij zich keurig aan de wet houdt. Van stelen, liegen of moorden moet hij niks hebben. ‘God zorgt goed voor ons’, was zijn eindconclusie. Intussen liep zijn vrouw krom van de pijn in en uit om hem en mij van drinken te voorzien.
‘Als mensen ouder worden, nadert de dood’, zei ik, bewust een beetje algemeen.
De man knikte instemmend. ‘We zijn met God’, was zijn antwoord.
Dat klonk heel mooi. Ook heel Albanees.
‘In de Bijbel spreekt de Heere Jezus van het eeuwige vuur voor mensen die niet door Zijn offer gered zijn’, ging ik verder. Een man met zoveel bijbelkennis moest dit weten. ‘Wordt u daar niet bang van?’
‘Slechte mensen verdienen dat’, was zijn antwoord. En meteen er achteraan: ‘Ik heb gehoord dat Rusland meer mensen mobiliseert voor het leger. Klopt dat?’
Is dit een onbereikte? Hij kent de Bijbel. Op zijn afgelegen woonplaats bereikt hem het wereldnieuws. Maar ik vrees dat het Evangelie zijn ziel niet heeft bereikt.

Ik ontmoette een vader met zijn twee zonen. Ze waren te paard van diep uit de bergen naar het dichtstbijzijnde dorp gekomen om de spullen te kopen die ze zelf niet kunnen maken of verbouwen. De vader vertelde zijn zonen hoe ze de tassen aan de paarden moesten binden. De jongens gehoorzaamden gewillig. Ze waren een beetje schuw in contact, hoewel ik aan ze zag dat ze wel graag contact wilden.
Nadat ze alles op de paarden hadden gebonden, draalden ze nog wat en dronken iets in het enige lokaaltje dat dit dorp rijk was. Ik deed mijn best om het gesprek gaande te houden, zeker ook met de jongens, maar hun vader maakte dit moeilijk door zijn dominante gespreksstijl. Uiteindelijk vond vader het mooi geweest en beval hij de jongens mee te komen.
Ik keek hen na toen ze over het smalle paadje met de paarden aan de hand de bergen introkken. Toen ze uit het zicht verdwenen waren, besefte ik ineens dat de kans héél klein is dat ik hen ooit weer ontmoet. Deze onbereikten ga ík menselijkerwijs gesproken ook niet bereiken.

Moeder, voelt u dat mijn werk niet eenvoudig is? Wat kan ik in mijn eentje beginnen? Het is zo klein, zo beperkt, ik heb niet eens een paard. Ik heb het besproken met de gemeente, die mijn werk mogelijk maakt. We geloven dat we dit moeten volhouden, hoe beperkt ook. Mag ik u vragen mij te steunen, ook al woont u ver weg in het Westen?

Volg de online campagne

Ter gelegenheid van de ZGG Voorjaarsactie 2023 volgen we een 'dorpenwerker' in Albanië bij het werk dat hij doet. In een lange brief aan zijn moeder doet hij verslag van allerlei ontmoetingen. Lees mee in de brief en ontdek voor welke situaties een dorpenwerker kan komen te staan. Let op: de brief is geen historisch verslag, maar een impressie.
Aflevering 1 | Aftrap: Zoeken naar onbereikten
Aflevering 2 | Brief #1: Lieve moeder...
Aflevering 3 | Brief #2: Miserabele plaats
Aflevering 4 | Brief #3: 'Ik vertrek naar Amerika'
Aflevering 6 | Brief #5: Daar stond een schaap...
Aflevering 7 | Brief #6: Ik drong niet tot hen door
Aflevering 8 | Brief #7: 'Ik zou graag meer willen lezen'

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2023 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.