Voorjaarsactie 2023 #6

Een dorpenwerker in Albanië schrijft zijn moeder een brief. In #5 heeft hij twee ontmoetingen: een met stokoude mensen, een met jonge mannen. In beide ontmoetingen is het niet eenvoudig om tot een goed gesprek te komen. Vandaag #6: een schaap achter het huis van de ouders van Elira.

Daar stond een schaap...

De week erna ben ik teruggekeerd naar de ouders van Elira. Moeder, het is zo moeilijk om dat bezoek te beschrijven. Duisternis, misleiding, alle woorden van deze aard schieten tekort om mijn ervaring te delen. Ik probeer het dus maar feitelijk te houden.

Elira’s vader en moeder ontvingen mij allerhartelijkst. Ik kreeg de beste stoel, frisdrank, chocolade, snoepjes. Ik had de indruk dat ik hen op een positieve manier deed denken aan hun dochter in Amerika. Trots lieten ze me de foto’s van Elira in haar trouwjurk zien: samen met haar man, temidden van de gasten, zelfs in de kerk. ‘Ja’, besloot haar vader, ‘het is goed dat Elira getrouwd is. Nu weten we dat ze geen vervloeking meedraagt. Maar vorige week hebben we wel een andere vervloeking gevonden.’
Ik liet hem zijn verhaal doen, waarop zijn vrouw af en toe iets aanvulde. Een wat zonderlinge vrouw, die teruggetrokken aan de rand van het dorpje leeft, was in het centrum verschenen. Met vurige ogen had ze om zich heen gekeken en onbegrijpelijke kreten geslaakt. Toen een paar mensen haar wilden kalmeren, had ze een serie ernstige vervloekingen uitgeroepen. Daarbij keek ze herhaaldelijk in de richting van het huis van Elira’s ouders. Daarna kwam ze tot rust, en strompelde weer terug naar haar huisje.
Een paar uur later ontdekten Elira’s ouders een amulet aan hun druivenstruiken. ‘Een vloek!’ verzekerde Elira’s vader me. ‘We hebben direct mijn zoon gebeld. Hij is gekomen en heeft de amulet verbrand. Maar we denken niet dat de vloek al helemaal is afgewend. Dus nu gaan we… Wacht, kom eens mee?’

Elira’s vader en moeder namen me mee naar de achterkant van hun huis. Daar stond een schaap, met een touw aan de boom gebonden. Het beest keek trouwhartig naar de bezoekers. Het begreep niet welk vonnis Elira’s vader over hem uitsprak: ‘Volgende week gaan we met mijn zoon naar de Tomorr om dit schaap te offeren. We hopen dat de vloek dan geheel is gebroken.’
Een waas trok voor mijn ogen. De Tomorr. Berg van misleiding. Rood van het offerbloed, bedekt met schapenvachten. De plaats van voelbare duisternis. Moeten Elira’s ouders dáár vrede vinden?
De waas trok op. Ik hoorde Paulus zeggen: ‘De liefde van Christus dringt ons!’ Mijn mond ging open, nog voordat mijn verstand had bedacht wat ik zeggen moest. ‘Weet u waar dit schaap mij aan doet denken?’
Ik sprak van Christus, vanuit Jesaja 53. Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. Het vonnis over Hem was hetzelfde als over dit schaap dat nog steeds naar ons stond te kijken. Maar als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien. Zaad! Leven! De dood van het Lam Gods brengt het leven!
Mijn mond kwam tot stilstand. Ik zag ze daar staan, die twee oude mensen. Hulpeloze zoekers, verdwaalde mensenzielen. Ze zeiden niet veel, maar ze hadden me gehoord.
We namen afscheid en ik reed naar huis. Moeder, ik kon het beeld niet van me afschudden. Dat schaap, naast dat echtpaar. Zijn trouwhartige ogen. Wilt u Jesaja 53 nog eens hardop voorlezen voor uzelf? En bid daarna voor deze arme Albanezen. Alstublieft?

Volg de online campagne

Ter gelegenheid van de ZGG Voorjaarsactie 2023 volgen we een 'dorpenwerker' in Albanië bij het werk dat hij doet. In een lange brief aan zijn moeder doet hij verslag van allerlei ontmoetingen. Lees mee in de brief en ontdek voor welke situaties een dorpenwerker kan komen te staan. Let op: de brief is geen historisch verslag, maar een impressie.
Aflevering 1 | Aftrap: Zoeken naar onbereikten
Aflevering 2 | Brief #1: Lieve moeder...
Aflevering 3 | Brief #2: Miserabele plaats
Aflevering 4 | Brief #3: 'Ik vertrek naar Amerika'
Aflevering 5 | Brief #4: 'God zorgt goed voor ons'
Aflevering 7 | Brief #6: Ik drong niet tot hen door
Aflevering 8 | Brief #7: 'Ik zou graag meer willen lezen'

Steun de Voorjaarsactie!

1. Gebruik de machtigingskaart bij dit artikel in de Paulus van maart 2023 (pagina 8-9).
2. Doneer via de doneerpagina op onze website.
3. Gebruik deze Tikkie-link voor een snelle overboeking.
4. Scan onderstaande QR-code voor dezelfde Tikkie-link.