Albanië

Albanië ligt op de Balkan, in het zuidoosten van Europa. Het land is geen lid van de EU, alhoewel er diverse stappen zijn ondernomen om toe te kunnen treden. 

Eeuwenlang was Albanië onderdeel van het Ottomaanse Rijk. In 1912 werd het land onafhankelijk. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde Enver Hoxha er een communistisch regime, dat zich steeds verder van de rest van de wereld isoleerde. In 1992 kwam er definitief een einde aan het communistische regime en werd de Republiek Albanië een parlementaire democratie. Vanaf toen gingen ook de grenzen open. Veel zendingsorganisaties zagen het als een groot wonder dat dit voorheen gesloten en atheïstische land nu geopend werd voor zendingswerk.
In Albanië zijn oude sporen gevonden van het christendom. Sommigen menen zelfs dat Paulus het land bezocht heeft. Toch is Albanië tegenwoordig een land waar het protestantisme nauwelijks aanwezig is. Mede door de decennialange overheersing van de communistische partij noemen veel Albanezen zich atheïst, hoewel velen hun heil zoeken in bijgelovige gewoonten, zoals bescherming door mascottes, of zichzelf rekenen tot de religie waar hun familie vanouds toe behoort.

Zending Gereformeerde Gemeenten begint in 1994 met het zendingswerk in Albanië. De grenzen zijn nog kort daarvoor open gegaan voor buitenlanders. In de zuidelijk gelegen plaatsen Sarandë en Delvinë ontstaan, in samenwerking met de Grieks Evangelische Kerk, kleine gemeenten. Later gaat ZGG zelfstandig verder in Delvinë en ontstaan gemeenten in Tepelenë en Durrës.

In Delvinë is een zendingsgemeente ontstaan met een kerkcomité en diaconaal comité van Albanese leden. De zondagse diensten worden geleid door een Albanese evangelist. Ook in Tepelenë en Durrës worden zondagse samenkomsten gehouden. Daarnaast is er veel aandacht voor evangelisatie door middel van relatie. Tijdens bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen is er aandacht voor bijbelstudie en christelijke levensstijl; ook is er ontspanning en ontmoeting om de band te versterken.

Theologische toerusting van leidinggevenden en toekomstige ambtsdragers krijgt ook aandacht in het werk. Tenslotte wordt geïnvesteerd in publicatie van gereformeerde literatuur voor volwassenen, jongeren en kinderen. In Albanië zijn weinig kerken die een gereformeerde belijdenis kennen. De jonge gemeenten die daar wel aansluiting bij zoeken, hebben steun en onderwijs nodig.

Memo | Bezoekers zendingsgemeenten Albanië en elders