Albanië

ZGG begint in 1994 met het zendingswerk in Albanië. De grenzen zijn nog kort daarvoor open gegaan voor buitenlanders. In de zuidelijk gelegen plaatsen Sarandë en Delvinë ontstaan, in samenwerking met de Grieks Evangelische Kerk (GEC), kleine gemeenten. In 1997 gaat ZGG zelfstandig verder in Delvinë. Later begint ZGG ook zendingswerk in Tepelenë en Durrës.
In Delvinë is een zendingsgemeente ontstaan met een kerkcomité en diaconaal comité van Albanese leden. In Tepelenë en Durrës worden zondagse samenkomsten gehouden.  Ook worden activiteiten voor vrouwen, jongeren en kinderen georganiseerd. Naast ontspanning en ontmoeting is er in de verschillende groepen veel aandacht voor bijbelstudie en christelijke levensstijl. Theologische toerusting van leidinggevenden en toekomstige ambtsdragers krijgt ook een accent in het werk. In Albanië zijn weinig kerken die een gereformeerde belijdenis kennen. De jonge gemeenten die daar wel aansluiting bij zoeken, hebben steun en onderwijs nodig.