Pieter van Ojen

Op 21 juli 2020 zijn Arianne en ik, samen met onze kinderen Benjamin en Matthias, vanuit de gereformeerde gemeente van Zeist uitgezonden naar Albanië. Voorafgaand hieraan hebben wij een voorbereidingstraject van tien maanden in Nederland gehad. Vanwege de coronacrisis hebben wij hierna alvast twee maanden Albanese taalstudie in Nederland gevolgd. Na uitzending woonden wij negen maanden in de hoofdstad Tirana en deden daar taal- en cultuurstudie.

Sinds begin mei 2021 wonen wij in Durrës, een havenstad in het westen van Albanië. Als evangelist werk ik daar in de gemeente die de afgelopen jaren is ontstaan. Het is een jonge gemeente met een vaste kern van bezoekers. Het Woord mag in de wijk Spitalle nu al enige jaren klinken. Als de Heere het geeft, hopen wij hier de komende jaren te wonen en werken en bij te dragen aan de verdere opbouw van de gemeente, 'opdat Zijn huis vol worde'.