Dick Korpel

Op 26 augustus 2015 werd ik, samen met mijn vrouw Marja, vanuit de gemeente Houten uitgezonden naar Ecuador met de opdracht om als theologisch toeruster de zendingsgemeenten daar te gaan ondersteunen. Nadat we voor een periode van taalstudie in de hoofdstad Quito hebben gewoond, zijn we verhuisd naar Guayaquil. Daar namen we het werk over van Kees en Jannie van der Maas. Ook zij waren uitgezonden vanuit de gemeente Houten.

Mijn takenpakket is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant ben ik nauw betrokken bij het werk in de gemeente El Amparo. Dit is de eerste gemeente die uit het zendingswerk van ZGG in de stad Guayaquil is ontstaan. Ik ben betrokken bij de theologische toerusting van gemeenteleden en toekomstige ambtsdragers. Op zondag ga ik geregeld in de gemeente voor.
Aan de andere kant heb ik een bovenplaatselijke taak. Dat betekent dat ik ook geregeld naar de andere zendingsgemeenten reis om toerusting te geven.

Voordat we naar Ecuador zijn uitgezonden, hebben we van 2009-2014 mogen werken in het Izi-gebied in Nigeria. Als consultant adviseerde ik de zusterkerk daar op verschillende gebieden. Daarnaast was ik ouderling in een Nigeriaanse gemeente.