Fennie Haase

In Garama, een dorp in het Mogofingebied in het noorden van Guinee, woon en werk ik sinds 2012. De gemeente Rijssen-Zuid heeft mij uitgezonden.

Samen met familie de Niet – en straks ook met familie Kardol – mag ik Gods woorden bekend maken bij de moslims. Vanuit hun traditie en geloof kennen zij een messiasverwachting. Het is een zegen om hen te mogen vertellen dat Jezus Christus de Messias is.

Peter de Niet is vertaalkundige, zijn vrouw Ineke verkoopt de Bijbel in allerlei uitgaven en talen op de markt. En ik draag mijn steentje bij door onder andere de coördinatie van het alfabetiseringswerk en onderwijs aan een groep vrouwen in Garama.

Of je nu zwart bent, of wit; we zijn allemaal mensenkinderen. Goed geschapen, maar door onze zonde zijn we van onze Schepper gescheiden. Hoe verschillend we ook zijn, het belangrijkste is voor ons allen gelijk: we moeten Jezus Christus leren kennen. Onder de praktische werkzaamheden ligt de opdracht van de Heere Jezus Hem gehoorzaam te zijn en van Hem te getuigen. Dan hoef ik alleen maar het goede zaad van Zijn Woord te zaaien. Hij doet het echte werk en Hij zál het ook doen. Hij is de Getrouwe Die Zijn Woorden nakomt.