Hanneke van der Blonk

Gods Woord bij de mensen brengen. Dat is het doel van mijn uitzending naar Coliah (Guinee), een plaats waar honderd procent van de inwoners moslim is. Gods Woord is als een licht, schijnende in een duistere plaats!  

In 2016 kwam ik als onderwijsondersteuner in Guinee. Ik heb twee jaar lesgegeven aan de kinderen van het team in Garama en Boké.  

Na een opleiding bij ZGG werd ik op 5 maart 2019 door de gemeente van Nunspeet uitgezonden met de rijke belofte uit Jesaja 43: 6 'Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde.'

Samen met Marlies ten Voorde en Maarten en Gerdineke Baan woon en werk ik in Coliah. Op de lokale basisschool mag ik de kinderen leren lezen en schrijven in hun eigen moedertaal: het Susu. Daarnaast proberen we op verschillende manieren Gods Woord te delen. Door dorpen te bezoeken, voor te lezen uit de Bijbel bij de mensen thuis, door kinderen Bijbelteksten aan te leren, kalenders met Bijbelteksten te verspreiden en (audio)Bijbels te verkopen. Met uitzien en verwachting dat Gods levend Woord niet ledig zal wederkeren, maar doen wat Hem behaagt.