Teun Hakvoort

Op 27 juni 2017 ben ik samen met mijn vrouw Gerdien vanuit de gemeente Scherpenzeel uitgezonden naar de Guinese stad Boké om daar als evangelist werkzaam te zijn. Met onze kinderen Evelyn, Aliëtte, Joëlle en Matthea wonen we temidden van de lokale bevolking.

Het is mijn mooie taak om samen met een groep Guineese christenen, waarvan het merendeel ex-moslim is, de mensen die de samenkomsten bezoeken te begeleiden, bemoedigen en onderwijzen. Maar ook om mezelf te láten onderwijzen. Het is zowel mijn persoonlijke verlangen als het verlangen van het deputaatschap dat deze groep uit mag groeien tot een christelijke gemeente waarin naar Christus’ opdracht de sacramenten een plaats hebben. Naast de genoemde taken ben ik ook verantwoordelijk voor de leeszaal en ga ik in gesprek met hen die de Naam van Jezus Christus nog niet kennen. In Boké werken we samen met Annemieke Vader, die vooral onder vrouwen en jongeren werkt.