Creatieve (gezins)verwerking voor Advent

25 november – Woerden

Vandaag publiceert ZGG een creatieve opdracht om met kinderen na te denken over de komst van Christus en het zendingswerk. Jesaja 9 vers 1 staat hierbij centraal: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien...

De opdracht valt in twee mogelijkheden uiteen.
1) Voor een klas of voor individuele uitvoering kan gebruik worden gemaakt van papier. Een begeleidend schrijven voor ouder(s)/leerkrachten biedt de mogelijkheid om met kinderen verder door te praten over de betekenis van de tekst.
2) Voor een groep van minimaal vier personen kan een dynamisch schaduwspel worden opgezet, waaruit een groot, gezamenlijk kunstwerk volgt. Dit werk kan gedurende de Adventstijd in huis blijven hangen. Het gesprek tijdens de groepsopdracht kan eveneens gevoed worden vanuit het begeleidend schrijven. 

We hopen dat het gezamenlijk bezig zijn met deze activiteit goede gesprekken geeft over de verwachting en de komst van Christus en hoe dat gekoppeld is aan het zendingswerk.

Het knutselidee is te vinden op de kinderpagina van onze website, klik hier