Opening kringloopwinkel in Brakel

16 mei – Brakel

Onder een stralend blauwe lucht en een warm zonnetje is zaterdag Kringloopwinkel Het Goede Doel officieel geopend! Aan de Korterak 18 wappert de vlag en wordt ieder gastvrij ontvangen met drinken en later nog een feestelijk taartje. In de afgelopen weken hebben vrijwilligers uit de Gereformeerde Gemeenten van Aalst, Brakel en Poederoijen de handen uit de mouwen gestoken. Het resultaat mag er zijn!

Voordat een kijkje in de kringloopwinkel genomen kan worden, neemt Sjaak Schenkeveld het woord. Hij heet iedereen namens het bestuur welkom, waaronder de drie sprekers, en spreekt zijn blijdschap uit dat het vandaag zover is dat de kringloop in dit nieuwe pand van start kan gaan. Hij en ook de volgende sprekers wijzen erop dat door deze kringloop goederen een tweede leven krijgen voor het goede doel. Bovendien heeft een kringloopwinkel een sociale functie, voor de vrijwilligers en voor de bezoekers.

Lennard Elenbaas van ZGG vertelt dat hij als evangelist in Ecuador eens uitlegde hoe in Nederland door de inzet van velen middelen voor het zendingswerk beetje bij beetje bijeengebracht worden. Dat was anders dan men dacht. Het maakte een Ecuadoraans gemeentelid beschaamd, maar het stimuleerde ook om zelf middelen te gaan inzamelen. Elenbaas benadrukt dat het uiteindelijk niet gaat om de middelen maar om het dóel: de uitbreiding van Gods koninkrijk.

Na zijn toespraak biedt Elenbaas het bestuur een dienblad aan met foto’s van mensen uit zendingslanden. Zo komt bij elke pauze dat doel van de winkel weer in beeld!

Burgemeester P.C. van Maaren is de volgende spreker. Hij feliciteert het bestuur en wijst op het belang van de kringloop. Deze kringloop heeft meerwaarde omdat zij als doel heeft het bevorderen van de komst van Gods koninkrijk en iets wil betekenen voor mensen. Hij wijst erop dat dit initiatief opkomt vanuit de kerken en gedragen wordt door veel vrijwilligers. Dat heeft betekenis en waarde voor de samenleving.

Ds. M.T. Al-Chalabi sluit de rij sprekers af en wijst voordat hij de winkel officieel opent op Prediker 1: 9 “…zodat er niets nieuws onder de zon is.” In de kringloop zullen veel gebruikte spullen hun bestemming vinden. De middelen die zo bijeengebracht worden gaan naar doelen die de komst van Gods koninkrijk beogen. Hij wijst erop dat het daar om gaat. Hij spreekt de hoop uit dat ook gesprekken in de kringloopwinkel mogen bijdragen aan datzelfde doel.

Aansluitend verricht ds. Al-Chalabi de openingshandeling: hij knipt een lint door zodat de toegangsdeuren geopend kunnen worden. Na het nemen van een groepsfoto van bestuur en sprekers bij de zojuist geopende toegang, is het zover: iedereen kan een kijkje nemen in de winkel. Dat gebeurt volop. Bovendien komen er steeds nieuwe bezoekers aanrijden, uit de buurt maar ook van verder weg. Er zijn ook belangstellenden van andere kringloopwinkels.  

Hieronder vindt u foto’s van de opening. De opbrengst is bestemd voor Zending, Evangelisatie, Israël en Bijzondere Noden. Bent u benieuwd naar deze kringloopwinkel? Rijd dan snel een keer langs in Brakel en zie het met eigen ogen! Op de website, onder ‘contact’, vindt u een routebeschrijving naar de exacte locatie. Dat kan helpen: het adres is nieuw en nog niet opgenomen in routeplanners.

Kringloopwinkel Het Goede Doel
Korterak 18
5306 TD Brakel (Gld)
www.kringloophetgoededoel.nl

Openingstijden
Donderdag 10.00-16.00 uur
Vrijdag 10.00-16.00 uur
Zaterdag 10.00-13.00 uur

Kringloopwinkel Het Goede Doel is de negende kringloopwinkel die fondsen werft ten bate van ZGG. Kijk hier voor een overzicht van alle winkels.


Op een feestelijke manier wordt bezoekers de weg gewezen naar de nieuwe Kringloopwinkel.


Burgemeester P.C. van Maaren belicht in zijn toespraak de meerwaarde van de kringloop.


Ds. M.T. Al-Chalabi sluit de rij sprekers af.


Onder toeziend oog van het bestuur wordt Het Goede Doel officieel geopend.


Sprekers en bestuur voor de geopende winkel. 


Het publiek staat verwachtingsvol gereed om de winkel te betreden.Het winkelen kan beginnen!