Paulus en Kinderkrant maart 2023 online

3 maart – Woerden

De Paulus van maart is verschenen! Dit keer komt vanuit Ecuador veel informatie tot ons. Een groot artikel over kinder- en jeugdwerk, zicht op de decembermaand in Machala, meelezen met een bijbelstudiegroep en moederschap in een zendingsgezin in dit land, het krijgt allemaal aandacht. Vanuit Albanië lezen we hoe de verhouding Woord en 'wereld' om bekering van mensen vraagt.
Maar natuurlijk is er meer te vinden in deze editie van het zendingsblad. De Voorjaarsactie van 2023 gaat van start. En voor de zendingsdag op 1 juli 2023 vindt u alvast een 'save the date'. Genoeg reden om de bezorger in uw gemeente af te wachten, de Paulus snel mee te nemen uit de kerk of alvast online te beginnen: klik hier

De Kinderkrant heeft het thema 'De tandarts'. Op veel zendingsvelden hebben mensen niet veel geld of gelegenheid om hun gebit goed bij te houden. In Albanië geeft dat een kans om het Evangelie te verspreiden! Hoe dat werkt? Lees de brief van Gëzim!