Evangelist in Ecuador

Sinds 1995 verricht ZGG onder de naam Misión Holandesa Maranatha zendingswerk in tot nu toe vier grote steden in Ecuador: Guayaquil, Portoviejo, Machala en Quevedo. In deze plaatsen ontstaan kleine zendingsgemeenten. Deze gemeenten worden begeleid naar zelfstandigheid zodat op termijn een gereformeerd presbyteriaans kerkverband kan ontstaan. In het proces naar zelfstandigheid worden Ecuadoraanse gemeenteleden begeleid in het nemen van steeds meer verantwoordelijkheden. Inmiddels is de gemeente El Amparo (Guayaquil) geïnstitueerd en dienen een Ecuadoraanse predikant en evangelist in de zendingskerk. 

De taken van een evangelist richten zich op pionieren en werven, begeleiden en opbouwen, afhankelijk van de plek die gekozen wordt als standplaats en van de fase waarin het werk zich bevindt. De diverse evangelisatieactiviteiten om mensen te bereiken met Gods Woord zijn gericht op het op (langere) termijn vormen van een gemeente waarbij Ecuadoraanse leden steeds meer taken op zich nemen. Bovendien is het werk een gezamenlijke teamverantwoordelijkheid waarbij gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten en inzichten van de andere zendingswerkers.

Taakinhoud 

- Het verrichten van zendings- en evangelisatieactiviteiten met een gemeentestichtend karakter 
- Samen met de andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Ecuador 

Vereisten

- HBO werk- en denkniveau; theologische opleiding is gewenst 
- Bereidheid om de Spaanse taal te leren 
- In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen 
- Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen 
- Volharding en geduld

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team zoeken wij een echtpaar. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. 

Voor inlichtingen over deze functie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).