Zendingswerker in Cambodja

We zoeken sollicitanten voor de functie van zendingswerker in Cambodja.

We zoeken een zendingswerker die als primaire taak heeft het uitdragen van Gods Woord, onder andere door onder de lokale bevolking te leven en werken. Concreet gaat het daarbij om kinder-, vrouwen- en/of gezondheidswerk. Deze zendingswerker houdt van pionierswerk en werkt mee aan de opbouw van het zendingsteam. Tijdens en na de taal- en cultuurstudie worden mogelijkheden onderzocht en passende invalshoeken geformuleerd.

Taakinhoud

- In de eerste termijn doen van taal- en cultuurstudie
- Het verrichten van zendingswerk zoals kinder-, vrouwen- en/of gezondheidswerk
- Het verrichten van zendingswerk in samenwerking met andere teamleden
- Samen met andere teamleden verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het zendingswerk van ZGG in Cambodja

Gedurende de eerste termijn wordt in afstemming met de omstandigheden, het team en ZGG bepaald op welke manier de taak wordt ingevuld. 

Vereisten

- HBO werk- en denkniveau; aantoonbare werkervaring, vakbekwaam en eventueel ervaring in het buitenland
- Bereidheid en mogelijkheid om het Khmer te leren
- In staat zijn soepel om te gaan met cultuurverschillen
- Flexibele instelling en goede contactuele eigenschappen
- Volharding, creativiteit en geduld

Overig

Vanwege de aard van dit zendingswerk zoeken wij iemand van 25 jaar of ouder. In verband met de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw. Het betreft een uitzending voor ten minste vijf jaar.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten en zich verbonden voelen met de zendingsopdracht zoals die namens onze gemeenten gestalte krijgt. Voor inlichtingen over deze functie of voor open sollicitatie kan contact worden opgenomen met de heer P. Eikelboom, directeur (kantoor 0348-489950, privé 0318-634626) of ds. P.D. den Haan, secretaris (0548-521309).