Leskisten

Breng zending in de klas, leen een leskist!

Bekijk

Lesbrieven

Download hier ook de bijlage bij de Pinksterlesbrief voor groep 6-8.

Bekijk

Voorlichting

Wij bezoeken graag uw school voor een presentatie over zending.

Bekijk