Het lichaam als basis

Zendingswerkers en ZGG werken samen aan lichamelijke gezondheid

Serie Zelfzorg deel 2

Zorgdragen voor een goede lichamelijke gezondheid vindt ZGG belangrijk. De zendingsorganisatie ziet dit als basaal voor psychische en geestelijke stabiliteit. Tijdens hun verblijf op het veld ervaren de zendingswerkers dagelijks de noodzaak daarvan.

Door Elbert Lindhout

Eerder verschenen in Paulus 377 - mei 2021 

De Prediker leert ons waarom een goede gezondheid is te waarderen. Prediker 12 vers 1 spreekt over de ‘kwade dagen’. Deze kwade dagen zijn volgens de kanttekeningen dagen waarin lichamelijke problemen de lust om de Heere te zoeken en te dienen ontnemen. Zo hebben lichamelijke problemen gevolgen voor de psychische en geestelijke gesteldheid. Jan-Kees Kooijman, missioloog en toeruster bij ZGG, begeleidt zendingswerkers op dit punt.

Vanaf het begin

‘Aandacht voor lichamelijke gezondheid begint al in de sollicitatieprocedure van zendingswerkers’, vertelt Jan-Kees. ‘Zij ondergaan een medische keuring door een externe partij. Bij een positief oordeel kan de benoemingsprocedure verdergaan.’
Hoe geeft ZGG vervolg aan dit onderwerp? ‘Ook tijdens verlof en na repatriëring volgen er gezondheidscontroles’, zegt Jan-Kees. ‘Als het nodig en mogelijk is, volgen gepaste acties om de gezondheid te verbeteren.’

Bewustwording

In het weerbaarheidsplan dat startende zendingswerkers schrijven, moeten zij over hun gezondheid nadenken en concrete plannen maken. Jan-Kees: ‘In dit plan beschrijven zij wat ze doen om voldoende beweging te krijgen, hoe ze zorgen voor voldoende slaap en hoe ze voldoende goede voeding tot zich nemen. Vaak bevinden onze mensen zich in gebieden waar deze zaken niet vanzelfsprekend zijn. Daarom is extra aandacht vereist.’

Gezondheidsproblemen

Wij zijn maar zwakke mensen en hebben niet alles in de hand. Wat gebeurt er als iemand ziek wordt? Jan-Kees: ‘Bij ziekte heeft een zendingswerker toegang tot de 24/7 alarmcentrale van Eurocross. Dit is een organisatie die begeleiding geeft bij vragen op het gebied van gezondheid en ziekte. Naast hun adviserende rol kunnen zij ook een opname in het ziekenhuis regelen. Een ‘huisarts’ kan geraadpleegd worden via de Corporate Travel Clinic in Rotterdam. Zij zijn telefonisch bereikbaar. Op deze wijze regelt ZGG professionele zorg voor uitgezonden werkers.’

Rentmeesters

Zendingswerkers ervaren het belang van een goede gezondheid zeker als het een keer misgaat. Jan-Kees: ‘De omstandigheden op het zendingsveld zijn extremer en toegang tot goede lokale zorg is moeilijker dan in Nederland. ZGG zet zich daarom in voor bewustwording rond dit thema, van begin tot eind van een uitzending. Als laatste wil ik nog benoemen: wij zijn rentmeesters. Rentmeesters in deze wereld en voor onszelf, maar ook voor de mensen die wij als organisatie uitzenden. Wij trekken hierin samen op.’

Lees ook de andere artikelen in de serie Zelfzorg.

Deel 1 | Weerbare werkers
Deel 3 | Hoofd zaken
Deel 4 | Ontvangen om te delen