Jongeren- en vrouwenwerk

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen en leven, reizen en taalstudie. Sinds 2024 is daar ook deze post 'jongeren- en vrouwenwerk' bijgekomen.

Twee zendingswerkers in Siem Reap bespreken onderwerpen uit de Bijbel met respectievelijk een groep jongeren en een groep vrouwen. Ze werken hierbij samen met de presbyteriaanse kerk in de stad. De deelnemers aan deze groepen komen uit de omgeving van de kerk. De zendingswerkers maken wat kosten voor deze activiteiten: materialen om het onderwerp te presenteren en natuurlijk een tussendoortje van fruit of iets lekkers van de markt. In de begroting is € 1.500 hiervoor opgenomen.

Opgehaald: € 1500/€ 1500