Taalstudie

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen en leven, reizen en taalstudie.

Het Khmer, de taal die in Cambodja gesproken wordt, vraagt intensieve taalstudie. Eén zendingswerker is in Phnom Penh fulltime bezig met taalstudie, de andere werker doet het naast haar werkzaamheden in Siem Reap. In Phnom Penh wordt een taalschool bezocht, waar het onderwijs hoge kwaliteit heeft en volgens erkende methoden ingericht wordt. Cambodjaanse docenten maken de werker wegwijs in mondelinge vaardigheid, luistervaardigheid, spelling en grammatica. Daarnaast komen in de taallessen ook culturele gebruiken aan bod. De werker in Siem Reap studeert eenmaal per week met een privédocent. Voor alle taalstudie is in 2023 € 5.000 begroot.

Nog nodig voor dit project: € 500

Opgehaald: 90%/€ 4500

Totaal nodig voor project: € 5000

Steun project