Taalstudie

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen en leven, reizen en taalstudie. Sinds 2024 is daar ook de post jongeren- en vrouwenwerk bijgekomen.

Het Khmer, de taal die in Cambodja gesproken wordt, vraagt intensieve taalstudie. Twee zendingswerkers en hun vrouwen zijn in Phnom Penh (fulltime) bezig met taalstudie. De twee andere zendingswerkers blijven ook doorgaan met het bestuderen van Khmer, naast hun werkzaamheden in Siem Reap. In Phnom Penh wordt een taalschool bezocht, waar het onderwijs hoge kwaliteit heeft en volgens erkende methoden ingericht wordt. Cambodjaanse docenten maken de werkers wegwijs in mondelinge vaardigheid, luistervaardigheid, spelling en grammatica. Daarnaast komen in de taallessen ook culturele gebruiken aan bod. Voor alle taalstudie is in 2024 € 17.000 begroot.

Nog nodig voor dit project: € 15647

Opgehaald: 7,96%/€ 1353

Totaal nodig voor project: € 17000

Steun project