Wonen en leven

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen, leven, reizen en taalstudie.

Voor het wonen in hun gehuurde huizen en voor het legaal verblijven in Cambodja is € 15.000 begroot. De ene zendingswerker woont in Siem Reap, een provinciestad in het noorden, de andere werker verblijft vanwege taalstudie in de hoofdstad Phnom Penh.

Nog nodig voor dit project: € 14200

Opgehaald: 5,33%/€ 800

Totaal nodig voor project: € 15000

Steun project