Wonen en leven

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen en leven, reizen en taalstudie. Sinds 2024 is daar ook de post jongeren- en vrouwenwerk bijgekomen.

Voor het wonen in hun gehuurde huizen en voor het legaal verblijven in Cambodja is € 30.500 begroot. Twee werkers wonen in Siem Reap, een provinciestad in het noorden, twee andere werkers (en hun gezin) verblijven vanwege taalstudie in de hoofdstad Phnom Penh.

Nog nodig voor dit project: € 24500

Opgehaald: 19,67%/€ 6000

Totaal nodig voor project: € 30500

Steun project