Reizen

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen, leven, reizen en taalstudie.

Het team in Cambodja is regelmatig onderweg binnen eigen land om zendingswerk en taalstudie goed te laten verlopen en waardevolle contacten op te bouwen of te onderhouden. Er is € 8.000 uitgetrokken voor binnenlandse reiskosten. Ook is een bedrag van € 2.400 begroot voor de uitzending van een werker naar Cambodja in februari 2022.

Opgehaald: € 10400/€ 10400