Reizen

Het werk dat zendingswerkers in Cambodja verrichten, noemen we pionierszending. Werkers zoeken contacten, bouwen aan netwerk en onderzoeken de mogelijkheden om het Evangelie onder Cambodjanen bekend te maken. De begroting voor Cambodja kent daarom slechts een beperkt aantal posten, die betrekking hebben op wonen en leven, reizen en taalstudie. Sinds 2024 is daar ook de post jongeren- en vrouwenwerk bijgekomen.

Het team in Cambodja is regelmatig onderweg binnen eigen land om zendingswerk en taalstudie goed te laten verlopen en waardevolle contacten op te bouwen of te onderhouden. Er is € 15.000 uitgetrokken voor binnenlandse reiskosten. Ook is een bedrag van € 3.000 begroot voor reiskosten van en naar Cambodja in 2024.

Nog nodig voor dit project: € 18000

Opgehaald: 0%/€ 0,00

Totaal nodig voor project: € 18000

Steun project