Reizend verhalen

Er zijn veel momenten dat Leah Gods Naam kan laten klinken


Serie: onderweg (3)

Lange afstanden zorgen voor veel reistijd. Leah is veel onderweg. 'Van vliegtuig tot benenwagen, ik gebruik alle vervoersmiddelen die er zijn.' Leah vertelt hoe ze onderweg probeert iets van de rijke Boodschap te delen met haar medereizigers: 'God is ook hun Schepper!'

Door Marianne Thomassen

Samen met andere zendingswerkers is Leah uitgezonden. Ieder heeft zijn eigen (woon)plek, werk en leven in het Aziatische continent. Ze ontmoeten elkaar vier keer per jaar voor een teambijeenkomst. Eén teamlid woont in het oosten. Leah: 'Zo'n tweeduizend kilometer ligt er tussen haar woonplaats en de mijne. Een afstand die we altijd per vliegtuig afleggen.' De afstand tussen de andere werkers is korter. Zij wonen drie tot vijf uur reizen van elkaar.

Teambijeenkomst

De werkers hebben elkaar lange tijd niet gezien. Leah vertelt: 'De laatste keer vergaderden we bij iemand thuis. Ze had heerlijke spaghetti gekookt. En als vanzelf kwamen, onder het genot van eigengemaakte appeltaart, onderwerpen als verlof, ervaringen en betekenisvolle ontmoetingen op tafel. Juist deze informele gesprekken zijn waardevol.'
Op de vergaderdag wordt gesproken over het beleidsplan en de verschillende projecten waaraan gewerkt wordt. 'We bekijken hoe iedereen invulling geeft aan dit plan, op zijn of haar eigen stekje. Dat geeft verbondenheid'.
Wat zijn specifieke onderwerpen waar je als teamleden graag over praat? Leah: 'Het is belangrijk om open te zijn. Om het aan te durven de ander in je hart te laten kijken. Geestelijke worstelingen te delen, elkaar te bemoedigen, Zijn Naam groot te maken voor Zijn trouwe zorg. Ook om elkaar op te wekken om scherp te blijven. Niet loslaten wat je op basis van Gods Woord is meegegeven. Verschillen tussen je reformatorische wereldbeeld en het wereldbeeld van andere christenen is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp om telkens te bespreken.'

Aangename bezigheid

Zendingswerkers verloochenen hun afkomst niet! Als Hollander fietst Leah graag. 'Het fietsgebruik is hier drastisch teruggelopen. Jaren geleden stond ik in de fietsfile!' Een half uur wandelen naar het station verkiest Leah graag boven een staanplaats in de overvolle stadsbus. Soms kiest ze de auto. 'Urenlang rijd ik soms door de bergen of over eenzame hoogvlaktes. Rijden door de prachtige natuur en het beluisteren van een preek gaan heel goed samen. Een aangename bezigheid!' Het geeft ook mogelijkheden voor evangelisatie. 'Iemand langs de kant van de weg een lift aanbieden, is hier normaal. Als mijn auto kon spreken, kon hij heel wat verhalen vertellen.' Een jongen die eens meereed, vroeg: 'Jullie hebben kerst, ik vier het nieuwjaar. Dat is toch hetzelfde?' Leah reageerde hierop: 'Het gaat bij beide feesten om de relatie. Echter, bij jouw feest gaat het om de horizontale relatie. Bij kerst om de verticale relatie: de relatie tussen God en mensen. Die relatie was goed in het paradijs, maar werd verbroken. Gods Zoon werd geboren op deze aarde om de relatie te herstellen. Dat is kerst!’

Zwaarlijvige man

De trein en de bus. Ook daar maakt Leah regelmatig gebruik van. 'Met snelheden van meer dan driehonderd kilometer per uur is de trein een prettig vervoersmiddel om snel op de plaats van bestemming te komen. Duurde de autoreis naar een teamlid eerder meer dan negen uur, met de hogesnelheidslijn duurt de reis nog maar vier uur!' De bus is een toegankelijk vervoersmiddel en wordt veelvuldig gebruikt. Leah vertelt over een zwaarlijvige man die eens naast haar zat in de bus. 'Ik had nauwelijks plek om te zitten. In zijn grote handen hield hij de gebedsketting vast. Zijn murmelende gebeden benauwden mij. Ik probeerde een praatje te maken, om het murmelen te stoppen. Na een lange omweg praatten we over genade. Verlossing door genade, door Gods Zoon. Genade is een woord dat in die taal niet bestaat. Moeilijk om uit te leggen. In het vuur van mijn verhaal vergat ik voorzichtig te zijn. Ik stopte en keek om me heen. Hoeveel mensen zouden hebben meegeluisterd? Wat zouden de consequenties zijn? Een slapeloze nacht was het gevolg. Toch was ik blij, want Gods Naam had geklonken!'

Ga eens luisteren!

Om een algemeen gesprekje om te buigen naar een inhoudsvol gesprek is niet makkelijk, vindt Leah. Ze stelt dan een vraag als: Wat geeft jouw leven inhoud en/of wat wil je graag voor je kind? Leah: 'Het zijn probeersels om een zinvol gesprek op gang te brengen. Ook probeer ik soms een losse opmerking te maken. Dan zeg ik: Reizen? Ik ben op reis, al ben ik thuis. Mijn leven is een reis! Of: Waar we wonen is niet zo belangrijk, wie we zijn is belangrijker. In de hoop dat het mensen aan het denken zet.' De zondagsinvulling is ook zo’n onderwerp. 'Ik zeg dan iets als: Op zondag ga ik naar de kerk. Ga ook eens luisteren!' Leah geeft dan het adres van een kerk in de buurt door.

Zwartharigen

In het openbaar vervoer vind je de echte Aziatische cultuur. Leah vertelt: 'Veel mensen, altijd heel veel mensen. Ik stond eens voor de bus en wilde graag nog mee. Vol... jammer, dat werd wachten. Teleurgesteld deed ik een stapje achteruit. Wat schetste mijn verbazing? Toen ik mij omdraaide, zag ik nog minstens drie mensen zich de bus in dringen.' Dat het ook anders kan, laat een ander voorval zien. 'Ik sloot mij achteraan in de rij om een buskaartje te kopen. Die buitenlander (ik dus) werd eruit gepikt door een medewerker. Ongevraagd werd mij een kaartje in handen gestopt. Als buitenlander vang je de aandacht. Tussen alle zwartharigen val ik op.'
Lange afstanden, veel reistijd. Leah is veel onderweg. 'Tijdens mijn reizen zijn er veel momenten dat ik mensen kan vertellen over de Heere. Over de Schepper, Die ook hun Schepper is! Ik ben gezonden naar Azië. Het wordt weleens bestreden, dat geef ik toe. Maar toch weet ik mij gedragen door Zijn armen. De Heere geeft mij liefde voor de mensen om mij heen.'

Eerder verschenen in Paulus 355 - januari 2017

Lees ook de andere artikelen in deze serie
Gevaren op de weg (1)
Een Toyota zonder geheimen (2)
Grauwe wijken en statige huizen (4)
8 Dagen lopen of 22 minuten vliegen (5)
Het hoort er gewoon bij (6)